KOMPAS-3D
Индустриално-CAD-Решение

Параметрично 3D Моделиране,
2D Чертане и Проектиране

Trainings

KOMPAS-3D, Основи

Дата:
Май, 2012
Адрес:
KOMPAS-3D Training Center

Контакт

Имейл:
ivan.valkov@rapidprogress.eu
Уебсайт:
www.rapidprogress.eu
Лице за контакт:
Иван Вълков

KOMPAS-3D, За напреднали

Идва скоро. Свържете се с нас за повече информация

ASCON

www.ascon.net