KOMPAS-3D
Индустриално-CAD-Решение

Параметрично 3D Моделиране,
2D Чертане и Проектиране

News

Декември, 2010

Българска Академия на Науките

Институтът по Металознание към БАН стана поредният успял потребител на KOMPAS-3D и ESPRIT CAD/CAM Software

 


11 Мaрт, 2012

Заглавие

Подзаглавие

Текст.

ASCON

www.ascon.net