KOMPAS-3D
Индустриално-CAD-Решение

Параметрично 3D Моделиране,
2D Чертане и Проектиране

KOMPAS-3D

Продуктовото моделиране в KOMPAS-3D може да се извършва чрез различни методи, а именно:отдолу-нагоре моделиране (с помощта на готовите компоненти), отгоре-надолу моделиране (проектиране на компоненти в рамките на определен проект), моделиране, базирано на общи чертежи (например, на кинематичен диаграма) или комбинация от методи за моделиране. Подобна идеология осигурява получаването на асоциативни модели, които са лесни за модифициране.

Excavator, produced by JSC SAREX, Russia
Excavator, produced by JSC SAREX, Russia

 

Системата разполага с мощни функции за управлението на проект включващ няколко хиляди под-възли, части и стандартни продукти. KOMPAS=3D поддържа всички възможности на триизмерното твърдо моделиране, които са се превърнали в стандарт за средно ниво CAD / CAM дизайн:

 • булеви операции на стандартни формообразуващи елементи;
 • създаване на повърхности,
 • асоциативно определяне на параметрите на елементите;
 • изграждане на спомагателни прави и равнини, пространствени криви (начупени линии, сплайни, различни спирали);
 • създаването на структурни елементи, т.е. фаски, закръгления, отвори, тънкостенни модели;
 • специални възможности за улесняване изграждането на леярски форми, т.е. проект на модела, линии на свързване, кухини, създадени според формата на детайла (включително тези с определяне на свиването);
 • функция за моделиране на листов материал - команди за създаване на тялото, извивки, отвори, закръгленияа, щанцоване (щамповане) и рязане през листовото тяло, а също и за а разгъване на листовото тяло (включително създаване на асоциативни чертежи на разгъването) ,
 • създаване на всякакви формо-генериращи масиви и компоненти от сглобката;
 • поставяне на стандарти продукти в модела от библиотеката, генериране на потребителски библиотеки на модели;
 • компонентно моделиране в контекста на сглобките, сравнително определяне на всички елементи в дадена сглобка;
 • специални инструменти, за опростяване на работата с големи сглобки,
 • възможност за гъвкаво редактиране на части и възли, включително с характерни точки,
 • определяне на параметрите на всеки елемент във всеки етап от проектирането, което води до повторното изграждане на целия модел.

 

ASCON

www.ascon.net