KOMPAS-3D
Индустриално-CAD-Решение

Параметрично 3D Моделиране,
2D Чертане и Проектиране

Рапид Прогрес ЕООД

Моб. Тел:
+00359 89 969 1234
+00359 88 969 1234
+00359 87 969 1234
Тел/Факс:
+00359 73 87 10 77
Адрес:
ул"А. Костенцев" 25В
Благоевград, 2700
Имейл:
info@rapidprogress.eu
Уебсайт:
www.rapidprogress.eu
Лице за контакт:
Иван Вълков
ASCON

www.ascon.net