KOMPAS-3D
Индустриално-CAD-Решение

Параметрично 3D Моделиране,
2D Чертане и Проектиране

Връзка с други CAD програми

2D Потребители 3D Потребители Документация, BOM

Import

Внос

 • DXF,
 • DWG,
 • IGES,
 • TIFF,
 • GIF,
 • JPEG,
 • BMP,
 • PNG,
 • TGA.
 • IGES,
 • SAT,
 • Parasolid,
 • STEP.
 • ASCII (DOS) text file,
 • ANSI (Windows) text file,
 • RTF files,
 • TIFF,
 • GIF,
 • JPEG,
 • BMP,
 • PNG,
 • TGA.

Export

Износ

 • DXF,
 • DWG,
 • 2D IGES,
 • e-drawing,
 • TIFF,
 • GIF,
 • JPEG,
 • BMP,
 • PNG,
 • TGA.
 • IGES,
 • SAT,
 • Parasolid,
 • STEP,
 • VRML,
 • STL,
 • e-drawing,
 • TIFF,
 • GIF,
 • JPEG,
 • BMP,
 • PNG,
 • TGA.
 • ASCII (DOS) text file,
 • ANSI (Windows) text file,
 • RTF,
 • DBF,
 • Microsoft Excel,
 • TIFF,
 • GIF,
 • JPEG,
 • BMP,
 • PNG,
 • TGA.

Специално внимание е отделено за осигуряване на удобен и бърз обмен на данни с други CAD системи, използвани от клиента. KOMPAS-3D съдържа различни конвертори за обмен на данни с такива CAD системи, инженерни изчисления и анализ, програмата за създаване на детайла и т.н. Потребителите на KOMPAS-3D получават голяма част от функциите за превод на данни безплатно. Тези функции включват:

 • четене и писане на графични файлове във формати DXF, DWG, IGES ®;
 • четене на 3D модели на файлове от IGES ®, SAT, XT, STEP формати;
 • писането на 3D-модел файлове IGES ®, SAT, XT, STEP, VRML и STL формати;
 • писане на BOM до DBF и формати на Microsoft Excel;
 • запазване на KOMPAS документи в различни точкови формати (TIFF, GIF, JPEG, BMP, PNG, TGA);
 • четене и писане на ASCII (DOS), ANSI (Windows) текстови файлови формати; четене на RTF файлове;
 • запазването на 3D модели, чертежи и BOM в e-Drawings.
ASCON

www.ascon.net