KOMPAS-3D
Индустриално-CAD-Решение

Параметрично 3D Моделиране,
2D Чертане и Проектиране

Add-ons/Добавки

Широката гама от софтуерни добавки и библиотеки, разширява значително функционалността на KOMPAS-3D и KOMPAS-Graphic. ASCON осигурява Добавки за различни специализирани задачи, които биха могли да бъдат необходими по време на процеса на проектиране: специализирано проектиране на тръби в KOMPAS, създаване на фотореалистични изображения, анимация, кинематичен и динамичен анализ, метод на крайните елементи, разширява интеграцията на CAD / CAM / PLM модул за по-лесно и по-добра интеграция с друг софтуер. Човек може да намери всички необходими софтуерни добавки, за да задоволи нуждите си на дизайнер.

Тръбопроводи 3D

Тръбопроводи 3D е специализирано приложение за KOMPAS-3D софтуер. То е предназначено за автоматизиране на рутинни работи при дизайн на тръбопроводи. Библиотеката е предназначена за използване в областта на машиностроенето и за проектиране на комунални мрежи.

Вижте повече на ascon.net

BOM Wizard

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

Template Manager

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

Animation

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

Rendering Application

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

Analysis of Kinematic and Dynamic

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

APM Studio FEM

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

TraceParts Online

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

eCAD–KOMPAS-3D converter

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

3D-Model Recognition System

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

KOMPAS-Macro

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

Unwrap Add-on

Кратко описание на приложението

Вижте повече на ascon.net

ASCON

www.ascon.net