KOMPAS-3D
Индустриално-CAD-Решение

Параметрично 3D Моделиране,
2D Чертане и Проектиране

Индустриален CAD с KOMPAS-3D

KOMPAS-3D е предназначена за създаване на триизмерни асоциативни модели на отделни детайли и сборки на механизми. Които могат да съдържат както оригинални, така и стандартизирани конструктивни елементи. Параметрична технология позволява бързо получаване на модели за типичните продукти, базирайки се на създаден прототип. Множеството функции поставени в услуга на потребителя улесняват решаване на всички проблеми свързани с поддръжката и производството.

Locomotive,	produced by PJSC «Kolomensky 	Zavod», Russia
Locomotive, produced by PJSC «Kolomensky Zavod», Russia

Основна характеристика на KOMPAS-3D е използването на свое математически ядро ​​и параметрични технологии, разработени от ASCON специалисти

Основната задача, която е решена от системата е моделиране на продуктите, с цел за значително намаляване на периода на тяхното проектиране и поставяне в производството възможно най-бързо. Тези цели се постигат със следните особености:

  • бързо създаване на инженерна документация и документация за произведената продукция (монтажни чертежи, BOM (Bill Of Matterials), детайлни чертежи и др.),
  • превод на геометрията в различни дизайнерски приложения,
  • превод на геометрията в комплекти за NC-контролирано оборудване,
  • създаване на допълнителни изображения (за създаване на каталог. на илюстрации за наръчници и др.)

Образците на инструменти за износ / внос (KOMPAS-3D поддържа IGES, SAT, XT, STEP, VRML формати) осигуряват функционирането на комплекси, съдържащи различни CAD / CAM / CAE системи.

ASCON

www.ascon.net